Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Bộ môn Xây dựng Nhà và Công trình Công nghiệp, Viện Kỹ thuật Công trình Đặc biệt

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng DD&CN của Bộ môn luôn đi sát với nhu cầu thực tiễn của xã hội và luôn được cập nhật với những sự phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng. Hằng năm,…

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Kiểm định Chất lượng Công trình

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Kiểm định Chất lượng Công trình

1) Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Kiểm định Chất lượng Công trình (NCƯD&KĐCLCT) được thành lập tháng 10 năm 2011, cùng với sự ra đời của Viện Kỹ thuật Công trình…